Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-50

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3199 van mevrouw Hermans d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Hongersnood in Mali.

Naast Niger wordt nog een ander Sahel-land zwaar getroffen door de hongersnood, namelijk Mali. Ook hier is de oogst mislukt door een samenloop van droogte en een sprinkhanenplaag.

Volgens de regering van Mali worden 1,5 miljoen mensen getroffen door voedselschaarste. 144 000 kinderen staan op de rand van de hongerdood.

Een recente oproep vanwege het « World Food Programme » voor dringende noodhulp van 6 miljoen euro werd slechts ten belope van 15 % onderschreven.

Er is een tekort van 347 000 ton granen en er is een dringende behoefte aan 5 000 ton verrijkt voedsel voor zeer jonge kinderen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister :

1. Hoeveel hulp heeft België reeds gestort om de hongersnood in Mali te bestrijden ?

2. Luidens berichten in de krant Le Monde van 9 augustus 2005 krijgt Mali amper noodhulp, alhoewel de voedselschaarste toeneemt. Is de geachte minister bereid, in samenspraak met zijn collega's, bijkomende inspanningen te leveren ?