Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3080 van mevrouw Van de Casteele d.d. 20 juli 2005 (N.) :
Sociaal statuut. — Achterstallige RIZIV-bijdragen. — Bekendmaking van de koninklijke besluiten.

Laattijdige betaling door het RIZIV van de bijdragen in het kader van de sociale statuten heeft belangrijke gevolgen voor de verzekerde kapitalen op de vervaldag.

Kan de geachte minister voor de jaren 2002 tot 2005 meedelen welke voor de verschillende beroepsgroepen de datum is van bekendmaking van het koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage en de datum van de eerste betaling ?