Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-2835 van mevrouw Van dermeersch d.d. 2 juni 2005 (N.) :
Ontwikkelingshulp. — Betalingsachterstand van BelgiŽ.

Rijke landen beloven de derde wereld jaarlijks ontwikkelingshulp, niet alleen in de vorm van kwijtschelding van schulden, maar ook in cash geld. Uit een recente studie van de Wereldbank blijkt echter dat er aanzienlijke achterstanden zijn met het betalen van de beloofde ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden. Volgend jaar zal de wereldwijde achterstand zestien miljard euro bedragen.

Kan de geachte minister mij inlichten omtrent de huidige betalingsachterstand van BelgiŽ inzake de ontwikkelingshulp die in het verleden werd beloofd ?