Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-44

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-2746 van de heer Beke d.d. 24 mei 2005 (N.) :
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. — Implementatie binnen de lokale besturen. — Onderzoek. — Oplossingen.

Heel wat besturen ondervinden problemen bij de opvragingen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) van het Rijksregister (RR). Zo is bijvoorbeeld de opvraging van historiek-gegevens lang niet voldoende en zijn gezinssamenstellingen onvolledig. Sommige consultaties dienen in twee keer te gebeuren. Dit zijn knelpunten die men ook bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) binnen elk overleg op de agenda plaatst, maar binnen de KSZ is dit schijnbaar nog altijd geen prioriteit. Bovendien blijft er het probleem dat het RR zijn inkomsten ziet dalen en het daarom niet snel zal overgaan tot het volledig vrijgeven van haar gegevens ten voordele van de KSZ. Het is eigenlijk onlogisch dat gemeentebesturen (met hun OCMW's) zelf voor de input moeten zorgen om dan nadien een bijdrage te betalen per opvraging en per licentie.

Sommige besturen opperen dat deze problemen een vlotte opstap naar de implementatie van KSZ binnen hun toepassingen belemmert.

Is de geachte minister hiervan op de hoogte ?

Is hij bereid om de problemen tussen het Rijksregister en de Kruispuntbank te onderzoeken om tot een oplossing te komen die werkbaar is voor de lokale besturen ?