3-121

3-121

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la sécurité dans les centres récréatifs» (nº 3-767)

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - De voorbije jaren kwamen verschillende recreatiecentra negatief in het nieuws wegens ongeregeldheden, die in 99 percent van de gevallen uitgelokt werden door allochtone jongerenbendes. Huizingen, Hofstade, Bokrijk, De Ster in Sint-Niklaas en De Molen in Antwerpen passeerden vroeger reeds het rijtje en ook dit jaar lijkt de situatie opnieuw te escaleren.

Vorige week nog werden de waterglijbanen van De Ster in Sint-Niklaas voortijdig gesloten na vandalisme door allochtonen die het betalen van de toegangsprijs hadden ontweken door de omheining stuk te maken en zo het terrein gratis te betreden. De media berichtten over gsm-diefstallen en diefstallen van kleding, terwijl een bron waarmee ik telefonisch contact had, het had over het loshaken van badpakdelen en het bezetten van de strandbar. De burgemeester sprak van kattenkwaad, maar de weggepeste burgers die getuige waren van de feiten en die hun enige recreatiemogelijkheid bemoeilijkt zien, pikken dat niet. Een busbestuurder van De Lijn, bedreigd door dezelfde bende, vergoelijkte de feiten niet en alarmeerde de politie.

Ook het openluchtzwembad De Molen op de Antwerpse linkeroever moest vorige zaterdag de deuren sluiten omwille van het wangedrag van een tachtigtal allochtonen. Hierdoor bleven meer dan duizend mensen op die hete zaterdag verstoken van zwemgelegenheid. De minister heeft ongetwijfeld de kranten van gisteren en vandaag gelezen. Ook rond het recreatiecentrum van Huizingen worden vijfentwintig extra agenten ingezet en staat permanent een bus voor aanhoudingen en een waterkanon klaar.

De mogelijkheid dat gezinnen met kinderen en ouderen die zich geen buitenlandse reizen kunnen veroorloven, noodgedwongen wegblijven uit de binnenlandse recreatiecentra omwille van het wangedrag van allochtone bendes moet ons verontrusten.

Kan de minister een overzicht geven van de ongeregeldheden die in 2004 in recreatiecentra werden gesignaleerd, en van de gevolgen die hieraan gegeven werden? Hoeveel incidenten werden vastgesteld? Hoeveel personen werden geverbaliseerd? In hoeveel gevallen werd een sanctie uitgesproken?

Welke ondersteuning is er voor de lokale politie in de gemeenten en steden waar de recreatiecentra het doelwit zijn van vandalen en herrieschoppers?

Kwamen er dit jaar al vragen voor bijstand vanwege de lokale overheden? Kwamen er al dergelijke vragen van De Lijn?

De minister zou gebruik moeten maken van zijn reprimandemogelijkheid tegen burgemeesters die dergelijke zaken vergoelijken. Hij zou daarmee de burger verzekeren dat niet elke overheid de kant kiest van de grootste lawaaimakers, maar dat hij de ontspanningsmogelijkheden van vele gezinnen en ouderen beschermt.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De jongste jaren is zijn er inderdaad ongeregeldheden in en om recreatiecentra. We zouden kunnen spreken van zwembadhooliganisme.

Als zich een ernstig probleem van ordeverstoring voordoet, moet in eerste instantie de plaatselijke overheid met de lokale politie hiertegen optreden en op een adequate manier voor de nodige veiligheid en rust zorgen. De handhaving van de openbare orde is een basistaak van de politiezorg en moet worden verstrekt door de lokale politie.

Volgens mijn informatie is er in verschillende parken, zoals in Hofstade, Sint-Niklaas en Huizingen, verscherpt politietoezicht. Een permanente politieaanwezigheid in en om de parken heeft een sterk ontradend effect.

Het is onmogelijk de gevraagde concrete cijfers over die ongeregeldheden te geven. Hiervoor zou ik alle politiezones waar een recreatiepark gelegen is, moeten bevragen. Dat is binnen een korte tijdspanne niet mogelijk.

Bovendien is het onmogelijk cijfers in te zamelen over `ongeregeldheden', aangezien dit geen wettelijk begrip is. De politie maakt een proces-verbaal op wanneer ze daartoe volgens de wet wordt verplicht, namelijk als ze een strafbaar feit vaststelt of als iemand daarvan bij haar aangifte doet.

Indien de lokale politie wegens personeelstekort de lokale problemen niet aankan, kan ze steun vragen bij de federale politie of bij omliggende zones. Dat is de essentie van de geïntegreerde politie. Zo kan ik bevestigen dat de federale politie de voorbije dagen steun leverde aan de politiezone Beersel met het oog op de veiligheid in en om het provinciedomein in Huizingen. De zone krijgt dagelijks versterking van vier basiskaderleden en twee ruiters van de federale politie.

Over enkele maanden wordt ook het interventiekorps operationeel. In onderling overleg kunnen de Dirco en de zones beslissen om vanaf volgend seizoen een stuk van de capaciteit van het interventiekorps in te zetten voor de aanpak van dit fenomeen.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Ik dank de minister voor zijn uitgebreide en correcte antwoord.

Ik wil hem alleen nog de raad geven eens in Nederland te gaan kijken. Dat land heeft twee jaar terug speciaal voor openbare zwembaden het protocol Gedragsregels ingevoerd, omdat ze daar precies dezelfde problemen hadden. Na dit protocol is het aantal misdragingen door jongeren gehalveerd. Een manager vertelt: `Vijf jaar geleden hadden we in één jaar 25 gevallen van ongewenste intimiteiten, nu zijn dat er nog maar twee of drie.'

Over zeer ernstige misdrijven, zoals het leggen van peterselie bij biefstukken, moeten onze rechtbanken zich uitspreken, maar ook andere misdragingen moeten worden aangepakt. Ik denk dan aan een incident zoals onlangs in Bokrijk. Een leerkracht werd daar met messen aangevallen omdat ze haar kinderen verdedigde. Het verheugt mij dat de minister dat soort misdragingen niet afdoet als kattenkwaad en dat hij de federale politie en het interventieteam, indien nodig, daartegen laat optreden.

Ik begrijp dat de minister vandaag niet de juiste cijfers kan geven. Ik zal hem daarom een schriftelijke vraag stellen en daarbij de term `ongeregeldheden' niet meer gebruiken, aangezien dit inderdaad geen juridische term is.