3-118

3-118

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde doktersbriefjesĽ (nr. 3-890)

De heer Wouter Beke (CD&V). - De soap over de doktersbriefjes loopt al een tijdje. Het heeft lang geduurd voor de vijftien jaar oude machines waarop de doktersbriefjes worden gedrukt, konden worden hersteld.

De FOD FinanciŽn en het RIZIV stelden op 12 april een noodlijn open, waar vier personeelsleden van het RIZIV de dringende aanvragen zouden registreren. FinanciŽn zou er dan voor zorgen dat de prioritaire aanvragen zo snel mogelijk zouden worden geleverd, binnen een maximumtermijn van 10 werkdagen.

Dit liep niet zoals het hoorde. Alle dokters die de eerste dag belden, kregen hun bestelling niet, zo bleek later. FinanciŽn was namelijk de fax met de bestellingen van de eerste werkdag verloren. Dat was natuurlijk de dag dat de meeste bestellingen binnenkwamen.

De noodlijn werd op 13 mei gesloten, boekjes van collega's lenen kon nog tot 15 mei. Het duurde tot 23 mei vůůr het RIZIV nog eens met nieuws kwam. Intussen wist niemand of de noodlijn nog open was en of de dokters nog boekjes van collega's mochten lenen. Op 23 mei meldde het RIZIV dat de maatregelen die werden genomen op 12 april nog golden, omdat de situatie nog niet optimaal was. De noodlijn bleek vanaf dan plotseling wel alleen bestemd voor wie vorig jaar een leveringsplan indiende.

Op 26 mei liet het RIZIV weten dat er geen einddatum was voor het gebruiken van boekjes van collega-artsen.

Het voorlopig laatste officiŽle bericht komt van staatssecretaris voor de modernisering van FinanciŽn, de heer Jamar. Hij wil als oplossing het Hippocrates-project versneld invoeren ofwel de getuigschriften linken aan het CareNet-project van de ziekenfondsen.

Vandaag heb ik zelf de infolijn nog eens gebeld en daar kreeg ik te horen dat de achterstand voor het drukken van de getuigschriften nu ťťn maand bedraagt en eigenlijk pas tegen het einde van het jaar zal zijn weggewerkt.

Wat moet er gebeuren? De diensten suggereren twee oplossingen.

De huidige drukmachines zijn wel vernieuwd, maar ťťn van de problemen is dat ze niet aan de nieuwe vereisten voldoen. Er zijn dus nieuwe machines nodig.

Extra personeel kan het probleem snel verhelpen.

Is de minister bereid tot een duidelijke en eenduidige oplossing te komen? Is hij bereid om rekening te houden met mijn suggesties?

De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn. - In het kader van de akkoorden met het RIZIV diende de FOD FinanciŽn de dringende aanvragen binnen de tien werkdagen af te werken. Deze verplichting werd nagekomen voor het geheel van de aanvragen ingediend door tussenkomst van het RIZIV tot 3 juni.

Tijdens ons laatste onderhoud met het RIZIV op 1 juni, dus ongeveer 6 weken na de start van het systeem, vernam de FOD FinanciŽn dat aan bepaalde aanvragen van 12 april geen gunstig gevolg werd gegeven.

Op basis van de afschriften van het RIZIV werd een intern onderzoek gevoerd naar alle aanvragen. Op 87 aanvragen die op die dag werden ingediend, bleek dat de faxen 1 tot en met 21 niet werden uitgevoerd.

Aan 20 van de 21 aanvragen gaf de FOD FinanciŽn gevolg, hetzij ambtshalve, hetzij na contact met de praktiserende en/of de verzorgingsinstellingen.

…ťn enkele arts is niet bevoorraad na zijn bijkomende aanvraag.

Alle artsen kunnen de dienst getuigschriften voor verstrekte hulp contacteren via de oproepnummers vermeld in de laatste persmededeling, om binnen dezelfde termijn van 10 werkdagen in hun behoeften te voorzien.

De toestand is stilaan aan het normaliseren.

Wat de toekomst betreft heeft het RIZIV zich geŽngageerd om het drukken van de medische getuigschriften over te nemen.

Ik zal de suggesties overmaken aan de minister van Sociale Zaken of aan de topambtenaren van het RIZIV. Er zijn in de maand juni verschillende contacten gepland tussen het RIZIV en de FOD FinanciŽn.