Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2263 van de heer Mahoux van 25 februari 2005 (Fr.) :
Cosmetische producten. — Houdbaarheid en samenstelling. — Richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG.

Op sommige cosmetische producten, zoals zonnecrèmes of babyproducten, staat een vervaldag. De Europese richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten, en de verplichte melding van de houdbaarheid na opening op andere producten zoals shampoos, aftershave, lippenstift, foundations enz., moet binnenkort via een koninklijk besluit in Belgisch recht worden omgezet.

De houdbaarheid na opening zal de levensduur van het product aangeven nadat het voor de eerste keer werd gebruikt. Naar ik heb vernomen wordt met de nieuwe regeling de consument ook beter geïnformeerd over allergieën; sommige « risicobestanddelen » moeten immers worden vermeld.

Ik sluit me aan bij de aanbeveling van Test Aankoop; het is een stap in de goede richting, maar richtlijn 2003/15/EG is ontoereikend.

Wat zijn de criteria om het ene bestanddeel wel en het andere niet te vermelden ?

De benaming van de bestanddelen is daarenboven een eerder ingewikkelde zaak. Hoe kan de consument daar uit wijs raken ?

Er is bovendien geen enkele verplichting om aan te geven op welke wijze de producten moeten worden bewaard. Het begrip « houdbaarheid » is heel vaag, want de houdbaarheid hangt mee af van de plaats en de manier waarop het product wordt bewaard. Beschikt u over bijkomende inlichtingen die de consumenten kunnen geruststellen ?