Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1881 van de heer Steverlynck d.d. 30 december 2004 (N.) :
BlindSurfer label. — Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.

BlindSurfer is een kwaliteitslabel, dat de visueel gehandicapte internetgebruiker een duidelijk herkenningspunt biedt wanneer een website vlot toegankelijk is. Om het label te behalen dient een website te voldoen aan zestien toegankelijkheidsrichtlijnen. De federale regering besliste eerder dat alle websites, die onder de bevoegdheid vallen van de federale administraties, aan dit label moeten voldoen.

Mag ik daarom aan de geachte minister vragen :

— of alle websites van de federale administraties op dit moment aan de vereisten van BlindSurfer voldoen ?

— Indien niet, welke sites dienen nog aangepast te worden ? Aan welke voorwaarden wordt niet voldaan ? Wanneer ziet de geachte minister de nodige aanpassingen doorgevoerd ?

— Wat is de kostprijs voor het aanpassen van de federale sites ?

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op zijn vraag nr. 3-1875 dat door de minister van Buitenlandse Zaken zal worden meegedeeld aan de Senaat.