3-579/7

3-579/7

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

19 AVRIL 2005


Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR MEVROUW DE ROECK EN DE HEER GALAND


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 19 april 2005.

II. STEMMINGEN

De artikelen 1, 2 en 3 alsook het wetsontwerp in zijn geheel worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Jacinta DE ROECK.
Pierre GALAND.
François ROELANTS du VIVIER.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat (zie stuk Kamer nr. 51-1082/005)