3-1053/3

3-1053/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

24 MAART 2005


WIJZIGING VAN DE GRONDWET


Wijziging van de terminologie van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Enig artikel

In de opschriften van hoofdstuk V van titel III van de Grondwet en van afdeling II van dat hoofdstuk wordt het woord  Arbitragehof  vervangen door de woorden  Grondwettelijk Hof .