3-1053/1

3-1053/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

18 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Wijziging van de terminologie van de Grondwet


VOORSTEL VAN MEVROUW LIZIN c.s.


TOELICHTING


Dit voorstel hangt samen met het voorstel van herziening van artikel 142 van de Grondwet om de benaming van het Arbitragehof te wijzigen in « Grondwettelijk Hof ».

Als dat voorstel wordt aangenomen moeten de opschriften van hoofdstuk V van de Grondwet en van afdeling II van dat hoofdstuk, in dezelfde zin worden aangepast

Anne-Marie LIZIN.
Fauzaya TALHAOUI.
Hugo VANDENBERGHE.
Françis DELPÉRÉE.

WETSVOORSTEL


Enig artikel

In de opschriften van hoofdstuk V van de Grondwet en van afdeling II van dat hoofdstuk wordt het woord « Arbitragehof » vervangen door de woorden « Grondwettelijk Hof ».

2 februari 2005.

Anne-Marie LIZIN.
Fauzaya TALHAOUI.
Hugo VANDENBERGHE.
Françis DELPÉRÉE.