3-88

3-88

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Karim Van Overmeire au ministre de la Défense sur «les vols militaires exécutés pour le compte de membres de la Cour» (nº 3-429)

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - Als parlementslid was ik, net als een aantal collega's in de Kamer, benieuwd naar het gebruik van militaire vliegtuigen door leden van het Hof. In een normale democratie is dat een normale vraag. Het is evident dat een parlementslid snel een duidelijk antwoord krijgt. In dit land blijkbaar niet. Ik krijg de indruk dat bepaalde vragen niet mogen gesteld worden en dat men bepaalde antwoorden niet mag of kan geven.

Ik wil toch de historiek van deze vraag even in herinnering brengen. In november 2003 stelde senator Vanhecke deze vraag. Eerst bleef ze enkele maanden in de onderste lade van de voormalige Senaatsvoorzitter liggen. Het duurde dan weer enkele maanden voordat senator Vanhecke een onvolledig antwoord kreeg. De minister probeerde senator Vanhecke toen om de tuin te leiden. Hij schreef in zijn antwoord: "De luchtmachtcomponent houdt noch het doel van de verplaatsingen, noch de namen van de betrokken leden van het Koninklijk Huis welke aan deze verplaatsingen deelnemen bij."

Intussen is duidelijk dat de luchtmachtcomponent wel degelijk de namen van de personen die in de toestellen van de luchtmacht stappen bijhoudt.

In de maand juli van dit jaar heb ik deze vraag opnieuw gesteld in de vorm van een mondelinge vraag. Toen werd ze onontvankelijk verklaard. Pas na tussenkomst van de fractievoorzitter werd de vraag omgezet in een schriftelijke vraag. Het antwoord was ongeveer hetzelfde als het antwoord aan senator Vanhecke, maar er was een klein lichtpuntje. De minister beloofde mij dat ik, rekening houdend met het recht op privacy van de betrokken personen, de gevraagde gegevens ten persoonlijke titel kon krijgen.

Toen ik om die informatie vroeg, moest ik weer twee maanden wachten alvorens ik van de minister een antwoord kreeg van drie regeltjes. Ik kreeg ook een aantal bladzijden met tabellen die een leek niet kan interpreteren.

Op 28 oktober 2004 heb ik een vraag om uitleg ingediend maar ik heb tot vandaag, 2 maanden later dus, moeten wachten om ze te kunnen stellen.

Het antwoord van de minister is echter nog altijd totaal onvoldoende. Ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op de vraag welke leden van het Hof voor welke vluchten gebruik maken van de legervliegtuigen. Als de minister zegt dat er geen passagierslijsten zijn, dan zou dat betekenen dat de militaire toestellen vertrekken met aan boord leden van het Hof, en dat niemand zou weten wie er precies in het toestel zit.

In de mission folders worden de namen van de passagiers nochtans vijf jaar bijgehouden. Ik heb er nog altijd geen zicht op wie er allemaal aan die vluchten deelneemt. Blijkbaar worden op overheidskosten soms grote groepsvluchten georganiseerd. In de tabellen die de minister mij ter beschikking stelde zie ik soms vluchten met 67 personen.

Ik heb ook nog geen zicht op het doel van de verplaatsingen. Het verbaast me dat de minister zich achter de privacy van de betrokken personen verbergt. Het gaat niet over de privé-reizen van de koninklijke familie, want daar heb ik als parlementslid geen zaken mee. Als parlementslid kan ik echter wel vragen wanneer leden van de koninklijke familie gebruik maken van een militair toestel, wie er in het toestel stapt en waar het naartoe vliegt. Het recht op privacy speelt in dit geval niet mee.

De bevolking heeft het recht te weten op welke manier de openbare middelen worden besteed.

Kan de minister me uitleggen hoe ik de tabel die hij me toestuurde moet lezen? Een doorsnee-parlementslid, laat staan een gewone burger, kan die onmogelijk interpreteren.

Kan hij mij ook het ontbrekende blad bezorgen? Ik heb hem namelijk al gesignaleerd dat de telling niet klopt.

Kan hij mij ten slotte duidelijk maken hoe hij het recht op privacy in dit soort van situaties kan inroepen?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Quand va-t-on s'intéresser à des choses fondamentales dans ce pays ?

Zoals reeds vermeld in mijn brief van 28 september 2004 werden de betrokken diensten van mijn administratie belast met het verzamelen van de gevraagde informatie. Deze gegevens zijn de heer Van Overmeire op 9 november van dit jaar toegestuurd. Deze informatie bevat per geleverde prestaties de hierna vermelde gegevens: het vertrekpunt en de bestemming van de vluchten, de data van de prestatie, het aantal vervoerde passagiers en de vluchtduur.

De namenlijst van de getransporteerde passagiers kan ik niet vermelden, aangezien die behoort tot de privacy van de betrokkenen.

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - Ik zal blijven aandringen op een antwoord.

Een vlucht die door het Militaire Huis van de Koning wordt aangevraagd en waaraan 67 personen deelnemen, lijkt me niet te behoren tot de persoonlijke levenssfeer, zoals de minister beweert.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel gaat het om privé-vluchten en dat kan niet met militaire toestellen, ofwel gaat het om vluchten van de Koning als staatshoofd vergezeld van leden van de koninklijke familie. In dit geval kan de minister de kosten ervan aanrekenen op de civiele lijst. Is de minister van plan dat in de toekomst te doen?

In 2002 en 2003 waren er 32 vluchten naar Nice.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - C'est bien. L'intelligence vient avec l'âge.

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - U kan dus bevestigen wat hier staat?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Vous avez fini de vous intéresser à des détails ou l'on continue ?

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - Ik vraag de minister alleen bijkomende informatie.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je vous ai donné une réponse. Je ne vous donnerai pas plus d'informations. Vous pouvez me poser la question quinze fois, vingt fois, je ne vous répondrai pas autre chose.

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - Dat is dan heel duidelijk, ook voor het verslag. We zullen niet nalaten daar gebruik van te maken.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - J'espère que cela figurera au rapport.

Finalement, votre groupe commence bêtement à piocher dans des questions de détail.

De heer Karim Van Overmeire (VL. BELANG). - In de Senaat, mijnheer de minister, zijn het de senatoren die de regering ondervragen en is het niet de minister die de senatoren ondervraagt.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je respecte tous les sénateurs et surtout les sénateurs qui respectent notre monarchie.

M. le président. - La prochaine séance aura lieu le mardi 21 décembre 2004 à 14 h 00.

(La séance est levée à 19 h 55.)