3-925/1

3-925/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

19 NOVEMBER 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Wijziging van de terminologie van de Grondwet

(Toepassing van artikel 198 van de Grondwet)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

In artikel 41, vierde lid, van de Grondwet, worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

In artikel 67,  1, 3, worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement  en worden de woorden  Vlaamse Raad  vervangen door de woorden  Vlaams Parlement .

In artikel 67,  1, 4, worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 67,  1, 5, worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 67,  1, tweede lid, wordt het woord  Raad  telkens vervangen door het woord  Parlement .

In artikel 68,  1, tweede lid, worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 68,  3, tweede lid, worden de woorden  Gemeen-schapsraden, ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  Gemeenschapsparlementen, elk voor zich , en worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

In artikel 68,  3, derde lid, worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 111 worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

In artikel 115,  1, eerste lid, wordt het woord  Raad  telkens vervangen door het woord  Parlement , en worden de woorden  Vlaamse Raad  vervangen door de woorden  Vlaams Parlement .

In artikel 115,  1, tweede lid, wordt het woord  Raad  vervangen door het woord  Parlement .

In artikel 115,  2, wordt het woord  Raad  vervangen door het woord  Parlement .

In artikel 116,  1, wordt het woord  Raden  vervangen door de woorden  Gemeenschaps- en Gewestparlementen .

In artikel 116,  2, eerste lid, worden de woorden  Elke Gemeenschapsraad  vervangen door de woorden  Elk Gemeenschapsparlement , worden de woorden  de betrokken Gemeenschapsraad  vervangen door de woorden  het betrokken Gemeenschapsparlement  en wordt het woord  Gewestraad  vervangen door het woord  Gewestparlement .

In artikel 116,  2, tweede lid, worden de woorden  elke Gewestraad  vervangen door de woorden  elk Gewestparlement , worden de woorden  de betrokken Gewestraad  vervangen door de woorden  het betrokken Gewestparlement  en wordt het woord  Gemeen-schapsraad  vervangen door het woord  Gemeenschapsparlement .

In artikel 117, eerste lid, wordt het woord  Raden  telkens vervangen door de woorden  Gemeen-schaps- en Gewestparlementen .

In artikel 117, tweede lid, wordt het woord  Raden  vervangen door de woorden  Gemeenschaps- en Gewestparlementen .

In artikel 118,  1, wordt het woord  Raden  vervangen door de woorden  Gemeenschaps- en Gewestparlementen  et worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 118,  2, worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement , worden de woorden  de Raden, ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  de Parlementen, elk voor zich  et worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

In artikel 118bis wordt het woord  Raden  vervangen door het woord  Parlementen .

In artikel 119 wordt het woord  Raad  vervangen door de woorden  Gemeenschaps- of Gewestparlement .

In artikel 120 wordt het woord  Raad  vervangen door de woorden  Gemeenschaps- of Gewestparlement .

In artikel 122 wordt het woord  Raad  vervangen door het woord  Parlement .

In artikel 123,  2, worden de woorden  Raden, ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  de Parlementen, elk voor zich  en worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

In artikel 125, vijfde lid, worden de woorden  de Gemeenschaps- of Gewestraad, ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  het Gemeenschaps- of Gewestparlement, elk voor zich .

In artikel 125, zevende lid, worden de woorden  de betrokken Gemeenschaps- of Gewestraad  vervangen door de woorden  het betrokken Gemeenschaps- of Gewestparlement .

In het tweede lid van de overgangsbepaling van artikel 125, wordt het woord  Gewestraden  vervangen door het woord  Gewestparlementen .

In artikel 127,  1, eerste lid, wordt het woord  Raden  vervangen door het woord  Parlementen  en worden de woorden  ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  elk voor zich .

In artikel 128,  1, eerste lid, wordt het woord  Raden  vervangen door de woorden  Parlementen  en worden de woorden  ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  elk voor zich .

In artikel 129,  1, wordt het woord  Raden  vervangen door het woord  Parlementen  en worden de woorden  ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  elk voor zich .

In artikel 130,  1, eerste lid, worden de woorden  De Raad  vervangen door de woorden  Het Parlement .

In artikel 132 worden de woorden  de Gemeenschapsraad  vervangen door de woorden  het Gemeenschapsparlement .

In artikel 136, eerste lid, worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 137 worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 138, eerste lid, worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 138, tweede lid, worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement  en worden de woorden  de betrokken Raad of taalgroep  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement of de betrokken taalgroep .

In artikel 139, eerste lid, worden de woorden  de Raad  telkens vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 140, eerste lid, worden de woorden  De Raad  vervangen door de woorden  Het Parlement .

In het vijfde lid van de overgangsbepaling van artikel 151 worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 162, derde lid, wordt het woord  Gewestraden  vervangen door het woord  Gewestparlementen .

In artikel 166,  3, 2, wordt het woord  Raden  vervangen door het woord  Parlementen .

In artikel 167,  3, worden de woorden  hun Raad  vervangen door de woorden  hun Parlement  en worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In artikel 175, tweede lid, wordt het woord  Raden  vervangen door het woord  Parlementen  en worden de woorden  ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  elk voor zich .

In artikel 176, tweede lid, worden de woorden  De Raad  vervangen door de woorden  Het Parlement .

In artikel 177, tweede lid, wordt het woord  Gewestraden  vervangen door het woord  Gewestparlementen  en worden de woorden  ieder wat hem betreft  vervangen door de woorden  elk voor zich .

In artikel 178 worden de woorden  de Raad  vervangen door de woorden  het Parlement .

In titel IX, artikel IV, eerste lid, wordt het woord  Raden  telkens vervangen door het woord  Parlementen .

In titel IX, artikel V,  1, h), worden de woorden  de betrokken Raad  vervangen door de woorden  het betrokken Parlement .

Brussel, 18 november 2004.

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Herman DE CROO.
De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Robert MYTTENAERE.