Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1258 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juli 2004 (N.) :
EU. ≠ Ontwikkelingssamenwerking tijdens het Iers voorzitterschap.

De Europese Unie heeft een bevoegdheid inzake ontwikkelingssamenwerking gegrondvest in de artikelen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeeschap (EG-verdrag) :

≠ 177-181 (130U-130Y) ≠ algemene bepalingen;

≠ 310 (238) ≠ overeenkomst van Cotonou en een aantal associatie-overeenkomsten;

≠ 133 (113) ≠ stelsel van algemene preferenties en samenwerkingsovereenkomsten;

≠ 308 (235) ≠ financiŽle en technische bijstand aan ontwikkelingslanden in AziŽ en Latijns-Amerika.

In de eerste jaarhelft van 2004 was Ierland voorzitter van de Europese Raad.

1. Welke waren de agendapunten inzake ontwikkelingssamenwerking, betreffende het Cotonou-akkoord en de relaties tussen de Europese Unie en Afrika tijdens het Iers voorzitterschap ?

2. Welke standpunten heeft BelgiŽ ingenomen inzake deze agendapunten ?

3. Welke beslissingen zijn er genomen inzake ontwikkelingssamenwerking, betreffende het Cotonou-akkoord en de relaties tussen de Europese Unie en Afrika tijdens het Iers voorzitterschap ?