Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-866 van mevrouw Van de Casteele d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Psychiatrische ziekenhuizen. Kinderen. Tekort aan opvangcapaciteit.

De opvangcapaciteit voor kinderen in een psychiatrisch ziekenhuis blijkt onvoldoende te zijn. Er zijn te weinig K-bedden. Daardoor ontstaan wachtlijsten en kan niet aan de vraag om hulp en zorg worden voldaan.

Een oplossing voor dit probleem zou erin kunnen bestaan dat psychiatrische ziekenhuizen kinderen en jongeren kunnen opvangen in A-bedden, maar met verhoogde normen voor kinderen (1 verzorger/1 kind).

Wat is het standpunt van de geachte minister terzake ?