3-671/2

3-671/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

13 MEI 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128 ed. 2
van 10 april 2003)


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Enig artikel

Het voorgestelde opschrift aanvullen met de woorden en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement .

Verantwoording

Met deze toevoeging wordt expliciet in het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet verwezen naar de hoofdstedelijke functie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het statuut van dit gewest niet identiek is aan dat van de twee andere gewesten.

Sabine DE BETHUNE.