3-700/1

3-700/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

14 MEI 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet


(Verklaring van de wetgevende macht,
zie het Belgisch Staatsblad nr. 128,
tweede uitgave, van 10 april 2003)


Herziening van artikel 41 van de Grondwet


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

In artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet worden de woorden de wet vervangen door de woorden de in artikel 134 bedoelde regel .

Brussel, 13 mei 2004.

De voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers,

Herman DE CROO.

De griffier van de Kamer van
volksvertegenwoordigers,

Robert MYTTENAERE.