3-46

3-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee

De voorzitter. - Op woensdag 23 maart 2004 zal in Athene de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee plechtig worden geïnstalleerd.

De Assemblee zal bestaan uit 240 leden waarvan er 120 worden aangewezen door de zuidelijke Middellandse-Zeelanden.

Het Europees Parlement wijst 45 leden aan en de lidstaten van de Europese Unie 75, drie per lidstaat.

Voor België wijst de Kamer van volksvertegenwoordigers 2 leden aan en de Senaat 1 lid.

Het Bureau stelt voor mevrouw Fatma Pehlivan als afgevaardigde van de Senaat aan te wijzen. (Instemming)

De heer Paul Wille (VLD). - De Kamer heeft twee leden aangewezen en de Senaat één. Ik ben het daarmee eens. Niettemin lijkt het me nuttig eens na te gaan of de Kamer in de voorbije jaren niet al te gulzig is geweest bij de invulling van mandaten. Misschien is de verhouding tussen de twee assemblees al scheefgegroeid.

De voorzitter zal wellicht begrip hebben voor het feit dat ik die vraag stel.

De voorzitter. - Ik zal dat laten bestuderen.