3-467/2

3-467/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

9 MAART 2004


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van AustraliŽ inzake de regeling van ę werkvakanties Ľ, en de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER GALAND


I. INLEIDING

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van AustraliŽ inzake de regeling van ę werkvakanties Ľ, en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (zie stuk Senaat, nr. 3-467/1, 2003/2004) besproken tijdens haar vergadering van 9 maart 2004.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken verwijst naar de toelichting bij het wetsontwerp. De overeenkomst betreft de uitreiking van visums en biedt jongeren die tussen achttien en dertig jaar oud zijn de kans ter plaatse een vakantie van maximum 12 maanden door te brengen waarbij zij de gelegenheid krijgen er te werken om de financiŽle middelen waarover ze beschikken, aan te vullen.

III. BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, werden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitster,
Pierre GALAND. Anne-Marie LIZIN.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 3-467/1 - 2003/2004)