Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-371 van mevrouw Van de Casteele d.d. 17 oktober 2003 (N.) :
Klinische biologie en medische beeldvorming. Verschillen in voorschrijfgedrag.

Volgens dokter Moens van het VBS zou er nog steeds een flagrant verschil in voorschrijfgedrag bestaan voor onder andere klinische biologie en medische beeldvorming.

1. Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie over de laatste vijf jaar van de gemiddelde door huisartsen en specialisten voorgeschreven bedragen voor klinische biologie en medische beeldvorming, per inwoner en per provincie ?

2. Wat zal de geachte minister concreet doen in die twee sectoren om de verschillen in voorschrijfgedrag weg te werken ?

3. Klopt het dat een klein percentage veelvoorschrijvers aan de basis ligt van eventuele overconsumptie ?

4. Hoe worden veelvoorschrijvers aangepakt ?