Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-370 van mevrouw Van de Casteele d.d. 17 oktober 2003 (N.) :
Anticonceptiepil. ­ Terugbetaling.

De voorbije legislatuur werd een koninklijk besluit uitgevaardigd dat de verlenging van een anticonceptiepilvoorschrift mogelijk maakt.

Een voorschrift mag tot driemaal hernieuwd worden zodat de vrouw slechts één keer per jaar bij de huisarts of de gynaecoloog op onderzoek dient te gaan.

Deze maatregel zorgt evenwel voor verwarring. Voor de herhaalde uitvoering van het voorschrift (dus voor de aflevering van het tweede, derde en vierde doosje van de anticonceptiepil) is er namelijk geen terugbetaling mogelijk vermits dat niet in de terugbetalingsregeling is voorzien.

Zal de geachte minister een aanpassing van de terugbetalingsregeling voorzien ?

Wat moet verstaan worden onder de passage in het regeerakkoord : « ... prioritaire aandacht zal uitgaan naar ... het uitbreiden van het pakket terugbetaalde zorgen (bijvoorbeeld de pil voor jongeren) » ?