3-22

3-22

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Costa Rica concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 avril 2002 (Doc. 3-195)

Discussion générale

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Allereerst wijs ik professor Vandenberghe erop dat het geen goed teken is als studenten brossen. Meestal leggen ze dan ook een slecht examen af. Jammer genoeg was er ook heel wat absenteïsme in de commissie, een opmerking die ik overigens ook heb gemaakt tegenover de voorzitter van die commissie. Ik stelde dan ook voor in het commissieverslag de aanwezigen te vermelden.

Het ontwerp werd tweemaal besproken. De eerste bespreking verliep vlot. In de tweede werd niet uitgeweid over toerisme en vakantie in Costa Rica. Het ontwerp werd goedgekeurd met elf stemmen voor.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Allereerst wil ik de heer Lionel Vandenberghe feliciteren met zijn prachtig mondeling verslag over de werkzaamheden van de commissie. Het absenteïsme in commissievergaderingen is een oud zeer, wat onder meer in de hand wordt gewerkt door de cumulatie van een parlementair mandaat met het burgemeesterschap en het schepenambt in grote steden. Met dat absenteïsme heb ik leren leven, maar niet met de leugenachtige berichtgeving over de Senaat.

Veertien dagen geleden had ik mij verdiept in de studie van Costa Rica, een bijzonder interessant land, maar ik kreeg niet de gelegenheid de Senaat daarvan kond te doen, omdat de heer Mahoux na een tweetal uur debat, een beroep deed op het Reglement - wat zijn recht was - en aandrong op de terugzending naar de commissie. Sommige media, die zichzelf eerbiedwaardig achten, hebben geschreven dat ik hier uit een reisgids over Costa Rica had voorgelezen. Dat was een grove leugen. Opvallend was trouwens dat zulks vooral werd geschreven door journalisten die hier niet waren. Vandaag worden onze werkzaamheden weer niet door journalisten gevolgd. Wees dus niet verwonderd als u volgende week in allerlei Knackerige brochures verhalen leest die niet kloppen.

Costa Rica is een bijzonder stabiel land. In dergelijke landen investeren - daarover gaat het uiteindelijk in deze overeenkomst - is belangrijk, omdat dat leidt tot een betere economische situatie, en dus ook tot een hogere levensstandaard, en wellicht ook tot een betere pers, misschien nog beter dan de Vlaamse!

Costa Rica is een buurland van Nicaragua en ligt niet erg ver van Mexico, het land waarvan de president - behorende tot de PAN-partij - overigens met de groenen die zich daar extreem rechts opstellen, een regering heeft gevormd. Ondanks die geografische context zien we dat Costa Rica een stabiele koers vaart.

Het lijkt met dus goed een akkoord te sluiten met Costa Rica ter bescherming van Belgische investeringen in dat land. Met aandrang vraag ik de minister ook veel aandacht te hebben voor investeringen in de media. Ik wil namelijk verhinderen dat de media in Costa Rica verglijden tot het niveau van de Vlaamse. Een zekere journalist van Knack, Draulans, - ik ken hem niet, maar aan zijn artikels te zien is hij een bioloog of zoiets - heeft zich ertoe laten verleiden senatoren te vergelijken met chimpansees en dat vind ik bijzonder erg. Als verzachtende omstandigheid wil ik nog aannemen dat deze weekbladjournalist schnabbelt bij de VRT, waar het natuurlijk bon ton is om niet-roden aan te vallen en met alles en nog wat te vergelijken, maar zijn uitspraak in Knack gaat me te ver.

Is het eigenlijk niet het ogenblik om journalisten, bijvoorbeeld tijdens een etentje - dan is de kans groter dat ze komen - het reglement van de Senaat en de essentie van de democratie uit te leggen? Journalisten moeten weten dat een reglement in een parlement niet gemaakt is voor de meerderheid, maar ter bescherming van de minderheid. Zo zou het eigenlijk ook de natuurlijke roeping van de pers moeten zijn om die minderheid niet altijd in de hoek te drummen en de machthebbers of een toevallige numerieke meerderheid ten gevolge van verkiezingen niet altijd te verdedigen.

Ik ga me niet verder uitputten. Ik wens de journalist een goede reis naar Costa Rica, maar daar zal hij waarschijnlijk niet heen gaan, want dit land gaat wellicht niet voldoende in zijn richting om ernaartoe te reizen. Voor zover ik weet zijn daar ook senatoren en volksvertegenwoordigers die het zeer zeker niet zouden nemen om met chimpansees te worden vergeleken. Twee weken geleden hadden we hier een interessante discussie kunnen hebben over de problematiek van de bescherming van investeringen in landen die zich uit een labiele situatie aan het werken zijn. We hadden ons kunnen buigen over de vraag of het zinvol is er één land uit te pikken, en of het niet beter is met de hele Mercosur te onderhandelen en op die manier investeringen te steunen? We hadden zo een debat kunnen voeren, maar aangezien journalisten van `eerbiedwaardige' bladen ons in dat geval met chimpansees vergelijken, is het misschien beter dat niet te doen en onze collega's in Costa Rica de raad te geven ervoor te zorgen dat hun pers het peil houdt dat ze nu heeft en niet te laten afzakken tot het Belgische niveau.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik ben het volkomen eens met de visie van de vorige spreker. Het is inderdaad op het randje van infaam is om parlementsleden met dieren te vergelijken. Even veroordeelbaar is het trouwens dat partijvoorzitters parlementsleden mestkevers noemen. Daarmee zal de heer Coveliers het ook eens zijn. Parlementsleden met dieren vergelijken, dat kan niet, zeker niet met het edele dier dat de mestkever is, want hij ruimt de vuiligheid van de anderen op.

M. le président. - Je viens de recevoir une copie de cet article et je compte également réagir.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Avec tout le respect que je dois aux raisons d'intervenir, qui sont fondées et démocratiques, M. Coveliers ayant bien cadré le droit spécifique du Parlement, je vous signale que je m'étais engagée à faire savoir à l'ambassadrice du pays en cause le cadre dans lequel se déroulaient les débats.

Je puis vous dire qu'elle a bien compris tout cela et qu'elle m'a chargée de dire aux sénateurs, qui je l'espère voteront positivement, qu'en tout état de cause son pays serait heureux d'accueillir une délégation sénatoriale pour lui montrer comment fonctionne en fait le Costa Rica.

Je pense que l'examen de ce projet de loi aura plutôt resserré les liens avec le Costa Rica que l'inverse. Je tenais à vous le dire amicalement aujourd'hui, parce que nos débats et leur rhétorique peuvent parfois échapper à la compréhension internationale.

M. le président. - C'est exact et quelques journalistes devraient, à mon sens, relire leur histoire politique ou l'histoire du cinéma et voir Citizen Kane d'Orson Welles, par exemple, mais je pense que cela ne fait pas nécessairement partie de leur culture.

-La discussion générale est close.