Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2741 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 2003 (N.) :
Rechten van het kind. Strategische doelstellingen. Begroting 2003.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2737 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3952).