2-1526-1

2-1526-1

Belgische Senaat

20 maart 2003


XXVIII ste BUITENGEWONE COSAC
(Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden)
Brussel, 27 en 28 januari 2003

VERSLAG

NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN DOOR
DE HEREN Herman DE CROO (K) EN Philippe MAHOUX (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.