2-288

2-288

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 4 APRIL 2003 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Stuk 2-1567) (Evocatieprocedure)

Stemming 27

Aanwezig: 65
Voor: 32
Tegen: 17
Onthoudingen: 16

-Het ontwerp werd geamendeerd en zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

M. Philippe Mahoux (PS). - Ce projet a été amendé. Si nous le votons tel quel, il retournera à la Chambre. Si nous ne le votions pas, c'est le texte de la Chambre qui serait approuvé. Cela montre l'aberration du système actuel. C'est aussi une des raisons de notre abstention.