Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-68

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2592 van de heer Buysse d.d. 20 december 2002 (N.) :
Vreemdelingen. ­ Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering. ­ Private en openbare lucht- en zeevervoerders. ­ Administratieve geldboetes.

In de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden in artikel 74/2 tot en met artikel 74/4bis de gewone en administratieve geldboetes vastgesteld voor private en openbare lucht- en zeevervoerders die vreemdelingen het land binnenbrengen op een wijze die een overtreding op voornoemde wet inhoudt.

1. Hoeveel procedures op basis van deze wet werden er opgestart ?

2. Hoeveel « gewone » geldboetes werden er sedert de toepassing van deze wet effectief uitgesproken, en dit opgesplitst per vervoerder ?

3. Hoeveel van die vervoerders hebben geen maatschappelijke zetel, woonplaats of vaste verblijfplaats in België ?

4. Hoeveel administratieve geldboetes werden bij toepassing van de wet door de geachte minister opgelegd ?

5. Hoeveel boetes werden ook effectief ingevorderd ?