2-1240/1

2-1240/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

16 JULI 2002


Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie


KANDIDATENLIJST (Alfabetisch)


1) Nederlandstalige kandidaten :

Mevrouw Chris Aubry, licentiaat verplegingswetenschappen, staflid van de onderwijskundige dienst van de faculteit geneeskunde van de KUL (coördinatrice vaardigheidsonderwijs) en gastdocente vervolgopleidingen palliatieve zorg van verschillende palliatieve netwerken;

Mevrouw Sabien Bauwens, licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (richting ontwikkelings- en klinische psychologie), werkzaam bij het oncologisch centrum van het AZ VUB Jette, teampsychologe van de palliatieve thuiszorgequipe Omega;

Mevrouw Inge Bossuyt, verpleegkundig specialist bij het palliatief support team van het UZ Gasthuisberg (KUL);

De heer Bert Broeckaert, hoogleraar in de theologie, adviseur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en ethisch begeleider van de palliatieve thuiszorgequipe Panal;

De heer Stefaan Callens, deeltijds hoofddocent gezondheidsrecht aan de KUL en advocaat;

Mevrouw Birgit Carly, borstchirurge;

Mevrouw Lisette Custermans, onderwijsmonitrice praktijkoefeningen sociale geneeskunde aan de VUB tot 1998, begeleidster van het team Pallion (Palliatieve thuiszorg Limburg);

De heer Walter De Bondt, hoogleraar rechten aan de rechtsfaculteiten van de RUG en de VUB;

De heer Rik Demeyer, advocaat;

De heer Wim Distelmans, hoogleraar geneeskunde aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB, titularis van de leeropdracht « Palliatieve geneeskunde »;

Mevrouw Maria-Anna Geldhof, verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en de dienst oncologie van het UZ Gent, lesgeefster inzake de verschillende aspecten van het stervensproces bij de opleiding verpleegkundigen te Gent;

Mevrouw Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij het ziekenfonds De Voorzorg-Limburg;

De heer Frank Hutsebaut, gewoon hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KUL;

De heer Emmanuël Keirse, hoofddocent aan de faculteit geneeskunde van de KUL, kabinetschef van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

De heer Fernand Keuleneer, advocaat;

Mevrouw Yolande Lievens, radiotherapeute en arts van het Palliatief Support Team van het UZ Gasthuisberg Leuven;

De heer Michel Magits, decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de VUB;

Mevrouw Marianne Marchand, meewerkende echtgenote in een huisartsenpraktijk en voorzitster van het Humanistisch Verbond;

De heer Raymond Mathys, diensthoofd inwendige geneeskunde van het AZ Middelheim;

De heer Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie, coördinator palliatieve zorg en verantwoordelijk arts voor de palliatieve eenheid van het UZ Leuven;

De heer Arsène Mullie, departementshoofd van het departement Anesthesie en Reanimatie van het AZ Sint-Jan AV te Brugge, medeoprichter (en voorzitter) van het netwerk Palliatieve Zorg Noord West-Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen;

De heer Herman Nys, gewoon hoogleraar in het medisch recht aan de faculteiten geneeskunde en rechtsgeleerdheid van de KUL;

De heer Luc Proot, oncoloog, lid van de algemene vergadering van het « Netwerk Palliatieve Zorg Regio Noord West-Vlaanderen »;

Mevrouw Joyce ter Heerdt, advocaat;

De heer Simon Van Belle, deeltijds hoogleraar medische oncologie aan de faculteit geneeskunde van de RUG;

Mevrouw Greta Van den Berghe, hoogleraar geneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de KUL;

De heer Bart Van den Eynden, docent geneeskunde aan de UA, huisarts en diensthoofd van de palliatieve eenheid Gasthuis Sint Camillus;

Mevrouw Olga Van de Vloed, huisarts, lid van de algemene vergadering van het « Netwerk Palliatieve Zorg Limburg »;

De heer Wim Van de Voorde, hoogleraar gerechtelijke geneeskunde aan de faculteiten geneeskunde en rechtsgeleerdheid van de KUL;

Mevrouw Margaretha Van Emelen, specialiste anesthesie-reanimatie in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk;

Mevrouw Marie-Louise Van Houdt, hoofdverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis Limburg (afdeling Peer), verantwoordelijke van de thuiszorgequipe Pallio « Palliatieve Thuiszorg Limburg », vormingsmedewerkster palliatieve zorg;

De heer Fernand Van Neste, emeritus hoogleraar in de rechten;

De heer Paul Van Royen, hoofddocent aan de faculteit geneeskunde van de UA, voorzitter van de onderzoekslijn palliatieve zorg en medebeheerder van de leerstoel palliatieve zorg aan de UA;

De heer Jozef Vermylen, gewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de KUL.

2) Franstalige kandidaten :

De heer André M. Allard, klinisch psycholoog bij het psychiatrisch ziekenhuis « Beau Vallon » in Namen;

De heer Jean-Jacques Body, lector aan de faculteit geneeskunde van de ULB, kliniekhoofd ondersteunende en palliatieve zorg aan het Jules-Bordetinstituut, voorzitter van de DES in palliatieve en permanente zorg;

Mevrouw Dominique Bouckenaere, radiotherapeut-oncoloog en specialist-geneesheer in permanente en palliatieve zorg;

Mevrouw Dominique Bron, hematologe, ziekenhuishoofd en voorzitster van het Ethisch Comité van het Jules Bordet-Instituut;

De heer Jean Bury, oncoloog, geneesheer verantwoordelijk voor de palliatieve zorg in het Centre Hospitalier de Huy en bestuurder van het Plate-forme des soins palliatifs de la province de Liège;

De heer Nathan Clumeck, hoogleraar geneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de ULB;

De heer Emmanuel Colla, advocaat;

Mevrouw Elisabeth Derriks, advocaat;

Mevrouw Marianne Desmedt, radiotherapeut-oncoloog en verantwoordelijke geneesheer voor het mobiele intra muros-team voor palliatieve zorg van de Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL), voorzitster van de Pluralistische Vereniging voor Palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Mevrouw Nicole De Voght, gerontoloog en docent gerontologie;

De heer Marc Englert, erehoogleraar geneeskunde;

De heer Nicolas Estienne, advocaat;

Mevrouw Béatrice Figa, consulterend arts van de cel permanente en palliatieve zorg van het Centre hospitalier universitaire Brugmann;

De heer Pierre Gothot, gewoon hoogleraar-emeritus aan de rechtsfaculteiten van de ULG en de ULB;

De heer Bernard Hanson, specialist interne geneeskunde, voorzitter van het ethisch comité van het Centre hospitalier Molière Longchamp;

Mevrouw Sabine Henry, voorzitter van de Ligue Alzheimer Liga nationale;

Mevrouw Jacqueline Herremans, advocaat en voorzitter van de Association pour le droit de mourir dans la dignité;

Mevrouw Anne Junion, advocaat;

De heer Roger Lallemand, advocaat;

De heer Yves-Henri Leleu, docent aan de faculteiten rechten en geneeskunde van de ULG en lector aan de faculteit rechten van de ULB;

De heer Dominique Lossignol, adjunct-kliniekhoofd bij het Jules Bordet-instituut, lid van de DES palliatieve en permanente zorg van de ULB;

De heer Philippe Maassen, geneesheer en algemeen directeur van de gezondheids- en milieudiensten van de provincie Luik;

De heer Fred Fouad Mabrouk, voorzitter-stichter, opleider en supervisor van de palliatieve zorgverstrekkers bij de VZW AREMIS, medevoorzitter en medestichter van de Fédération pluraliste bruxelloise de soins palliatifs;

De heer Gérard Magnette, voorzitter van de Fédération Laïque des Soins Palliatifs de la Région wallonne, secretaris van de VZW in palliatieve zorg « Au Fil des jours » en van de VZW « Centrale de services à domicile »;

De heer Luc Michel, gewoon universitair klinisch hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de UCL;

De heer Christian Panier, gastlector aan de UCL;

De heer Pierre Rondal, directeur-generaal van de Intercommunale des Personnes âgées de Liège et environs (IPAL) en voorzitter van de Fédération wallonne des soins palliatifs (FWSP);

Mevrouw Geneviève Schamps, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de UCL;

Mevrouw Jacqueline Vandeville, oncoloog-radiotherapeut en diensthoofd van de palliatieve zorg in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan VZW;

De heer Jean-Paul Van Vooren, hoogleraar geneeskunde, bestuurder van het Plate-forme pluraliste bruxelloise de soins palliatifs en verantwoordelijk geneesheer van de cel palliatieve zorg van het Erasmusziekenhuis Brussel.