2-1111/6

2-1111/6

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

16 JULI 2002


Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Opschrift en tekst

Nr. 1 : van de heer Verreycken.