2-201

2-201

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 APRIL 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid╗ (nr. 2-959)