Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1439 van de heer Hordies d.d. 25 juli 2001 (Fr.) :
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie. Gelijkstelling van loonschalen.

Het is mij ter ore gekomen dat een aantal ambtenaren van de Staatsveiligheid gekozen zou hebben voor een overplaatsing naar de federale politie omdat de lonen daar interessanter zouden zijn.

Zou u mij kunnen zeggen of die informatie juist is of niet en mij de loonschalen van de beide korpsen kunnen bezorgen ?