Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1267 van de heer Maertens d.d. 4 mei 2001 (N.) :
Vimy. ≠ Munitiedepot. ≠ Maatregelen voor Poelkapelle.

12 500 Fransen woonachtig bij Vimy tussen Arras en Lens in het grensdepartement Nord-Pas-de-Calais werden enige weken geleden geŽvacueerd wegens de dreigende ontploffing van een munitiedepot.

Het depot bevat onder meer 173 ton gifgasgranaten, waaronder leperiet, uit de Eerste Wereldoorlog en is vergelijkbaar met Poelkapelle-Houthulst. Naar verluidt door feit dat sommige houten kisten met munitie begonnen te barsten en verschillende granaten scheuren vertoonden, heeft de Franse overheid in allerijl zijn verantwoordelijkheid genomen. Toch is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Zonder het plaatselijk gemeentebestuur op de hoogte te brengen, hebben de Franse ordediensten immers plots ingegrepen. Dit doet het vermoeden rijzen van een geheim gehouden ongeval met ernstige oorzaken. Het is noodzakelijk dat wij de precieze feiten, inclusief de oorzaak van het plotse optreden, vernemen om er de nodige lessen uit te kunnen trekken voor de bevolking in de Westhoek rond Poelkapelle.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. of hij door zijn Franse collega van het gebeurde op de hoogte werd gebracht, en zo ja, wanneer en over welke feiten;

2. of hij in het negatieve geval reeds met zijn Franse collega contact heeft opgenomen teneinde uit het gebeurde de nodige lessen te kunnen trekken voor Poelkapelle-Houthulst;

3. of hij de precieze toedracht van de feiten kent, en zo ja, welke die zijn en welke eventueel nieuwe beleidsopties hij terzake heeft genomen voor de situatie Poelkapelle-Houthulst;

4. in hoever het bestaande rampen- of evacuatieplan voor Houthulst-Poelkapelle voldoende operationeel is om dit in een minimum van tijd te kunnen laten uitvoeren in het geval zich daar een situatie zou voordoen als in Vimy.