Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1249 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge d.d. 24 april 2001 (N.) :
Politiediensten. ­ Slachtoffers van geweld tijdens de dienstuitoefening.

Incidenten waarbij politiediensten tijdens de uitoefening van hun opdrachten gewond of gedood worden, komen helaas herhaaldelijk voor. Om maar één voorbeeld te noemen : Het Nieuwsblad van 21 februari 2001 berichtte over een voorval in Laken waarbij vier politieagenten door een chauffeur het ziekenhuis werden ingeslagen. Het geweld tegen politieagenten neemt blijkbaar toe.

Het is een fenomeen dat niet alleen ons land treft. In Duitsland werd een nieuwe richtlijn van kracht die politieagenten de toelating geeft om sneller hun wapen te trekken nadat bleek dat in 2000 acht agenten tijdens hun dienst om het leven kwamen. Graag had ik de cijfers voor ons land gekend.

1. Hoeveel politieagenten werden in ons land tijdens hun dienst gewond of gedood ? Kunt u een evolutie van de cijfers geven voor de laatste vijf jaar ?

2. Zou een soorgelijke richtlijn zoals die in Duitsland recent werd uitgevaardigd in overweging kunnen worden genomen ?