2-135

2-135

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 10 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (Stuk 2-801)

Algemene bespreking

De voorzitter. - De heer Geens verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.