2-413/2

2-413/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

20 MAART 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER VAN QUICKENBORNE

Art. 3

In het voorgestelde artikel 2, het woord vijftien vervangen door het woord twaalf .

Verantwoording

1. Het vormt de perfecte combinatie tussen de kwaliteit van het leven, aangezien het de totale openingsduur per week van de huidige 91 uren per week vermindert tot 72 uren per week en de nieuwe levenspatronen, daar er steeds meer gezinnen zijn waar de twee ouders uit gaan werken en de jonge starters verkiezen om op latere tijdstippen te gaan winkelen.

2. De keuze voor een maximale openingsduur van 12 uur per dag zal ervoor zorgen dat de handelaar slechts drie van de vier hiernavolgende doelgroepen kan bedienen : ochtendpubliek, namiddagpubliek, avond- of nachtpubliek.

Vincent VAN QUICKENBORNE.