2-657/5

2-657/5

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

15 MAART 2001


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 184 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 88
van 5 mei 1999)


AMENDEMENT opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Enig artikel

- Nr. 7 : van de heer Vandenberghe c.s. (door de heren Vandenberghe en Caluwé).