2-657/4

2-657/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

14 MAART 2001


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 184 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie ź Belgisch Staatsblad ╗ nr. 88
van 5 mei 1999)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 184 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

ź Art. 184. ş De organisatie en de bevoegdheden van de ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden bij de wet geregeld. De essentiŰle elementen van het statuut van de personeelsleden van de ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden bij de wet geregeld.

Overgangsbepaling

De Koning kan echter de essentiŰle elementen van het statuut van de personeelsleden van de ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, vaststellen en uitvoeren, voor zover het besluit, met betrekking tot die elementen, bekrachtigd wordt bij de wet vˇˇr 30 april 2002. ╗