2-537/1 (Senaat)
0826/001 (Kamer)

2-537/1 (Senaat)
0826/001 (Kamer)

BELGISCHE SENAAT EN KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 juli 2000


DE EUROPESE RAAD VAN STAATSHOOFDEN
EN REGERINGSLEIDERS
(TOP VAN FEIRA VAN 19 EN 20 JUNI2000)

DE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN
VAN DE EUROPESE UNIE

VERSLAG
NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ
VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN
UiTGEBRACHT DOOR
DE HEREN Philippe MAHOUX (S) EN
Herman DE CROO (Ch)


Dit document is uitsluitend gedrukt beschikbaar.