2-340-1

2-340-1

Belgische Senaat

11 februari 2000


Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
HOORZITTING 7 DECEMBER 1999
VERSLAG
NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.