Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 505 van de heer Van Quickenborne d.d. 8 maart 2000 (N.) :
Federale overheid. ­ Aankopen via internet. ­ Stand van zaken.

De zogeheten informatie- en communicatietechnologie is in volle expansie. Dit opent perspectieven op ongelooflijk veel terreinen. Denken we maar aan de e-administratie en het éénloket-principe of de ontwikkelingen op het vlak van het op afstand leren.

Ondanks dit positivisme kan men niet verbergen dat ons land een serieuze achterstand vertoont, met name op het vlak van de zogeheten e-commerce of de handel via het internet.

Doet uw kabinet en/of ministerie aankopen on line ?

Zo ja, voor welke producten en diensten en voor welke hoeveelheid ?

Zo ja, wordt u daarin bijgestaan door een bepaald overheidsorgaan ? Ter uwer info : de US General Services Administration, een federaal agentschap van de Amerikaanse overheid, is speciaal opgericht om de on line aankopen van de overheid te stroomlijnen. De totale bestellingen voor 1999 lopen op tot 150 miljard frank.

Antwoord : Naar aanleiding van uw vraag in verband met de hierboven genoemde materie, kan ik u bevestigen dat er tot op heden door het ministerie van Binnenlandse Zaken geen aankopen werden gedaan via het internet.