Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 580 van de heer de Clippele d.d. 12 april 2000 (Fr.) :
Euro 2000. ≠ Kostprijs voor de overheid.

Het voetbalkampioenschap Euro 2000 wordt georganiseerd door BelgiŽ, dat daarvoor enorme uitgaven moet doen, die de pers schat op 1 miljard frank.

Hoewel de media de fictie in stand houden dat de Belgen eenparig achter dit evenement staan, is er een belangrijk deel van de bevolking dat zich hoegenaamd niets aantrekt van het kampioenschap, niet alleen omdat de resultaten hen niet interesseren maar ook omdat de zogenaamde positieve economische gevolgen niet voor hen zijn.

Dit deel van de bevolking stelt zich vragen ≠ en stelt ook de politici vragen ≠ aangaande het recht van de overheid om enorme geldsommen ≠ wellicht afkomstig van de belastingen ≠ te pompen in een georganiseerd evenement (Euro 2000) veeleer dan in onvermijdelijke gebeurtenissen (zoals natuurrampen).

Kan de geachte minister met precieze cijfers aantonen vanwaar de sommen afkomstig zijn die worden aangewend om deze competitie te organiseren ?