2-39

2-39

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 6 AVRIL 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition modifiant les articles 23-7, 35-2, 37 et 51, alinéa 1er, du règlement du Sénat en ce qui concerne le compte rendu des débats (de M. Armand De Decker et consorts, Doc. 2-384)

Vote n° 1

Présents: 55

Pour: 50

Contre: 0

Abstentions: 5

- La proposition de modification du règlement est adoptée.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik heb mij geenszins onthouden omdat ik moeite heb met het feit dat het reglement wordt aangepast aan de nieuwe werkelijkheid en aan de nieuwe manier waarop verslag wordt uitgebracht. Mijn onthouding is een reactie op de schutkring waarvan de ondertekenaars van het voorstel blijk gaven. Deze schutkring is helemaal geen uiting van de gekoesterde politieke vernieuwing, maar staat voor de versuffing van de Belgische democratie. Deze versuffing zal ongetwijfeld nog voor de nodige problemen zorgen en dat is de schuld van die schutkring.