2-25

2-25

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 27 JANVIER 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Motion déposée en conclusion de la demande d'explications de M. Georges Dallemagne au ministre de la Justice sur «la libération du général Pinochet» (n° 2-49), développée en séance plénière, le 20 janvier 2000

M. le président. - MM. Verreycken et Van Hauthem proposent un amendement ainsi libellé :

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Wij waren inderdaad van oordeel dat we deze tekst moesten amenderen. Ons amendement bestaat uit drie paragrafen.

Met de eerste paragraaf roepen we de democratisch gekozen president van Chili op zijn stem te laten horen, niet in een canapégesprek met de minister van Buitenlandse Zaken in New York, maar via de geëigende diplomatieke kanalen, zodat we van hem kunnen vernemen wat hij zelf van deze onverkwikkelijke geschiedenis denkt.

In de tweede paragraaf pleiten we ervoor dat België geen betuttelende rol speelt. In verband met Oostenrijk ben ik hier vandaag al geconfronteerd met een schoonmoederhouding die gewoonweg ontstellend is. Wij hebben met de situatie in dat land niets te maken en de autonomie van andere landen moet worden gerespecteerd. Een betutteling door België is onaanvaardbaar, ook in de zaak-Pinochet. Ik zeg dat vooral omdat België geen enkel recht van spreken heeft. België is het land dat zieke, oude mensen aan een paal bindt en doodschiet. Daarmee heeft België het recht verbeurd over dergelijke situaties een oordeel te vellen. België schudt de hand van vertegenwoordigers van Cuba, van de voormalige president van Roemenië en van Chinese regeringsleden, maar ontdekt nu opeens dat er in Chili een groot probleem is. We moeten België op dit punt terugfluiten, ook in het licht van wat in de eerste mondelinge vraag van vandaag aan bod is gekomen, namelijk dat sommige individuen die betrokken waren bij de volkerenmoord in Rwanda, maandenlang in België hebben rondgelopen zonder dat hen een strobreed in de weg werd gelegd. Hierdoor verliezen we elk recht om een ander land te betuttelen en zeker om in de plaats te treden van de democratisch gekozen regering van Chili.

Met onze derde paragraaf benadrukken we dat we ons in elk geval het recht voorbehouden ook over moties die andere overheden betreffen, te stemmen. tenzij we in een totale hypocrisie willen vervallen omdat we niet alle mensenrechtenschendingen op dezelfde lijn plaatsen. We benadrukken onze weerzin tegen álle mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld en niet alleen in Chili.

Indien ons amendement niet wordt aangenomen - wat wel zeer onwaarschijnlijk is, want ik neem aan dat het op groot gejuich zal worden onthaald - zullen we ons bij de stemming over de motie onthouden uit minachting voor de hypocrisie van de tekst. We stemmen niet tegen, omdat we het recht willen behouden om bij een volgend protest tegen mensenrechtenschendingen in een land dat wel "politiek correct" is, deze motie als een precedent te kunnen gebruiken. (Applaus bij het Vlaams Blok.)

M. le président. - Nous votons sur l'amendement de MM. Verreycken et Van Hauthem.

Vote n° 3

Présents : 51

Pour : 4

Contre : 47

Abstentions : 0

- L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons maintenant sur la motion.

Vote n° 4

Présents : 52

Pour : 48

Contre : 0

Abstentions : 4

- La motion est adoptée.