Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-97

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1634 van de heer Olivier d.d. 10 maart 1999 (N.) :
Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. ≠ Remgeld 60-plussers.

In het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1999 verscheen het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 15 december 1998. Uit dit akkoord blijkt onder meer dat verzekerden van 60 jaar en ouder die een vaste huisarts kiezen (die hun globaal medisch dossier dient te beheren) een vermindering krijgen van 30 % op het persoonlijk aandeel voor de raadplegingen bij die vaste huisarts.

Raadplegingen, geen huisbezoeken. Dit impliceert dat alle 60-plussers die niet in het kabinet van de huisarts geraken en dus aangewezen zijn op een huisbezoek, niet van deze maatregel kunnen genieten. Ik denk daarbij aan hoogbejaarden in een rusthuis die bedlegerig zijn, terminale kankerpatiŽnten, bejaarde ParkinsonpatiŽnten, CVA-patiŽnten met paraplegie, ... Kortom, juist die mensen die al met hoge medische kosten geconfronteerd worden, blijven van de maatregel verstoken. Een hoogst onwenselijke situatie !

In verband hiermee had ik van de geachte minister graag een antwoord op volgende vragen :

1. Deelt ze mijn analyse van het nationaal akkoord ?

2. Welke rechtvaardiging kan voor deze uitsluiting gegeven worden, mede gezien de schrijnende gevolgen waartoe deze uitsluiting leidt en zal leiden ?

3. Welke maatregelen kan en zal ze nemen om op korte termijn aan dit schrijnend onrecht een einde te stellen ?