1-1328/4

1-1328/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

22 APRIL 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 150 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 150 van de Grondwet wordt aangevuld als volgt :

, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn .