Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-90

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 1483 van de heer Olivier d.d. 27 november 1998 (N.) :
Actieplan « Toxicomanie-drugs ». ­ Opvolging van de actiepunten met betrekking tot de volksgezondheid ­ Bijsturingen.

Aansluitend op de consensusconferentie met betrekking tot de substitutiebehandelingen van 8 oktober 1994 en op de Interministeriėle Conferentie voor volksgezondheid, keurde de Ministerraad op 3 februari 1995 de ontwikkeling goed van het actieplan « Toxicomanie-drugs ». Het plan, dat de vermindering van de gevaren voor de volksgezondheid en de criminaliteit, en de verdere aanpak van de drugshandel vooropstelt, vertrekt van vier krachtlijnen :

1. de uitbreiding en de diversifiėring van het verzorgingsaanbod;

2. de preventie;

3. het verkrijgen van een beter inzicht in het probleem;

4. de vermindering van het aanbod inzake verdovende middelen.

Het plan stelt tien concrete actiepunten voorop. Volgende actiepunten vallen onder uw bevoegdheid :

1. het opzetten van een uitwisselingsprogramma voor injectiespuiten;

2. de optimale regeling en vermeerdering van het aanbod qua verzorging van de drugsgebruikers, en dit wat betreft de organisatie van een opleiding ten behoeve van artsen in de gevangenissector.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen voorgelegd :

1. Welke is de huidige stand van zaken met betrekking tot vermelde actiepunten ?

2. Wanneer bepaalde actiepunten niet of slechts gedeeltelijk werden gerealiseerd, welke zijn daarvoor de oorzaken ?

3. Welke zijn de geplande bijsturingen ?