1-1131/7

1-1131/7

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

9 DECEMBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 8 van de Grondwet


AMENDEMENT

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Enig artikel

Nr. 127 : van de heren Boutmans en Jonckheer.