Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 1330 van de heer Olivier d.d. 23 september 1998 (N.) :
GSM-gebruik. ≠ Schadelijke gevolgen.

Met enige regelmaat verschijnen in de pers artikels over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van GSM-telefoons, welke naargelang de bron, variŽren van kortstondige vergeetachtigheid tot de ontwikkeling van hersentumoren.

Dat dergelijke toestellen uitzenden op 900 MHz stemt inderdaad tot nadenken, evenals het feit dat volgend jaar een derde GSM-operator (KPN-Orange) op de markt komt die gaat werken met frequenties van 1 800 MHz. Men vermoedt immers dat dergelijke frequenties ≠ zoals bij een microgolfoven ≠ een klein deel van de hersenen opwarmen van zodra de GSM tegen het oor wordt gehouden. In het beste geval veroorzaakt dat verstrooidheid, vergeetachtigheid en een verminderde reactietijd. Wat opnieuw de vraag doet rijzen naar GSM-gebruik tijdens het besturen van een auto.

Er is al heel wat onderzoek verricht naar de mogelijke gevolgen van GSM-gebruik op de hersenen, zonder tot nu toe een honderd procent waterdichte uitkomst te bekomen. Maar veel ≠ voorlopige conclusies ≠ gaan wel degelijk in de richting van schadelijke gevolgen.

Nieuwere en iets duurdere GSM-toestellen zouden beter afgeschermd zijn. En uiteraard bieden de zogenaamde handenvrije sets voor dergelijke mobiele telefoons de beste garantie omdat het toestel dan ≠ zeker tijdens het besturen van een wagen ≠ niet in de buurt van het hoofd van de gebruiker komt. Dat een en ander ook een direct positief effect heeft op de verkeersveiligheid, los van de mogelijke gevolgen van de straling, spreekt voor zich.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Zijn er reeds preventieve maatregelen genomen om het mogelijke stralingsgevaar voor de gezondheid te beperken ?

2. Acht hij het wenselijk om toestellen een soort keurmerk mee te geven al naargelang de ≠ gemakkelijk te meten ≠ stralingsemissie ?

3. Acht hij het wenselijk om toestellen die al te veel straling uitstoten, te verbieden op de Belgische markt ?

4. Vindt hij niet dat de tijd rijp is voor een wettelijk verbod op telefoneren in de wagen zonder handenvrije set ?