1-1131/4

1-1131/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

3 DECEMBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 8 van de Grondwet


TEKST VERBETERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 8 van de Grondwet wordt aangevuld met de volgende leden :

In afwijking van het tweede lid kan de wet het stemrecht regelen van de burgers van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, overeenkomstig de internationale en supranationale verplichtingen van Belgi.

Het stemrecht bedoeld in het vorige lid kan door de wet worden uitgebreid tot de in Belgi verblijvende niet-Europese Unie onderdanen, onder de voorwaarden en op de wijze door haar bepaald.

Overgangsbepaling

De wet bedoeld in het vierde lid kan niet worden aangenomen vr 1 januari 2001.