1-1121/5

1-1121/5

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

19 NOVEMBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 151 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie verbeterde tekst (stuk 1-1121/4).

Brussel, 19 november 1998.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.