Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 82 van de heer Olivier d.d. 10 januari 1997 (N.) :
Terugbetaling van psychologische en therapeutische hulp bij kindermishandeling en zedendelicten.

Door de recente gebeurtenissen wordt het netwerk inzake slachtofferhulp overspoeld door meldingen van kindermishandeling en zedendelicten.

Omdat de diensten van slachtofferhulp hoofdzakelijk worden bemand door vrijwilligers en kampen met wachtlijsten, kunnen zij de vraag om hulp onmogelijk beantwoorden. Daarenboven zijn vermelde diensten slechts geschikt voor een eerste opvang, terwijl de situatie waarin de slachtoffers zich bevinden om een langdurige aangepaste behandeling vraagt.

Een doorverwijzing naar therapeuten, psychologen en psychiaters is dan ook noodzakelijk. Alhoewel er plannen bestaan om de diensten van slachtofferhulp uit te breiden zal deze doorverwijzing ook in de toekomst in een aantal gevallen noodzakelijk blijven.

De ziekteverzekering komt enkel tussen voor de terugbetaling van medische kosten bij psychiaters en niet voor psychologische of therapeutische hulp van psychologen of psychotherapeuten.

De patiŽnten krijgen bijgevolg vaak een behandeling die niet altijd aangepast is en waarvoor de psychologische of psychotherapeutische opvang beter geschikt is.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Onderkent de geachte minister de scheeftrekking in de psychische zorgverlening ? Wat is haar standpunt terzake ?

2. Kan er een debat gevoerd worden over een eventuele gelijkschakeling van terugbetaling voor behandeling door psychiaters, psychologen en psychotherapeuten bij de behandeling van zedendelicten en kindermishandeling ?

3. Kan er gedacht worden aan een samenwerkingsverband tussen psychiaters, psychologen en therapeuten ?